Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městská část Praha - Benice
MČ Praha- Benice

Praha finančně podpoří kapacity trasování

Aktuální informace: 22. 2. 2021

Hlavní město poskytne finanční prostředky pro Hygienickou stanici hl. m. Prahy. Ty hygiena využije k navýšení personálních kapacit pro trasování. Zřídí také pozici ombudsmana trasování, který bude řešit nesrovnalosti a stížnosti lidí související s trasováním. Celkem se bude jednat o 300 tisíc korun, 200 tisíc z toho bude směřováno na trasování, dalších 100 tisíc na zřízení osoby ombudsmana.

„Pravidelné testování a rychlé trasování v kombinaci s dodržováním 3R - to jsou kroky, které nám pomohou zvrátit katastrofický scénář, k němuž nyní směřujeme. Chceme upozornit na pozitivní změnu v systému trasování, které je nyní na velmi dobré úrovni - naprostá většina pozitivně testovaných je kontaktována do 24 hodin. Chceme udržet rychlost i při narůstajícím objemu testování a zhoršující se epidemické situaci. Vedle toho Praha zaplatí zřízení takzvaného ombudsmana trasování, na kterého se lidé budou moci obracet s kritickými připomínkami a který bude prověřovat chyby vyskytující se v systému,“ uvádí Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a sociální politiku.

Praha se dohodla s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy na spolupráci při zajištění dostatečné kapacity a stálém zlepšování kvality trasování. Důvodem, proč se hlavní město bude částkou 300 tisíc korun angažovat v státem organizovaném trasování, je podle vedení města nedostatečná schopnost vlády flexibilně reagovat na zhoršující se epidemickou situaci na území ČR a všeobecnou nedůvěru obyvatel k testování a trasování. Díky spolupráci hlavního města a pražské hygieny budou navýšeny personální kapacity tak, aby se trasování uskutečňovalo co nejrychleji a nejefektivněji, a to navzdory očekávanému dramatickému vývoji epidemie.

„Lidé by se neměli bát poctivě hlásit všechny své kontakty k trasování a předcházet tak šíření onemocnění covid-19 zejména teď, když se Českem šíří velmi infekční britská mutace. Nyní došlo ke zvýšení náhrad mzdy pro zaměstnance po dobu nařízené karantény nebo izolace. Od počátku epidemie se v Praze snažíme spolupracovat se státní hygienickou službou a podporovat její činnost. Trasování, dodržování pravidel 3R, očkování a testování populace je cestou ke zvládnutí epidemie,“ vysvětluje Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy. 

„Hygienická stanice hlavního města Prahy má s hlavním městem Prahou již tradičně dlouhodobou a efektivní vzájemnou spolupráci. Je tomu i v současné složité epidemické době, kdy pražští hygienici s vypětím všech sil řeší denně stovky až tisíce nových covid-19 pozitivních případů. Hygienická služba prošla díky úsilí vlády a Ministerstva zdravotnictví za uplynulých necelých dvanáct měsíců obrovským pozitivním vývojem co se týče radikálního zvýšení digitalizace a informačních technologií do práce hygieniků v celé České republice včetně navýšení personálních kapacit. Vítáme přístup hlavního města Prahy, které jako kraj cítí spoluzodpovědnost za řešení epidemické situace v Praze a rozhodlo se nám finančně vypomoci v úsilí o další, postupné zlepšování naší práce nejen v trasování, ale i vysvětlování leckdy složitých dotazů ze strany veřejnosti,“ říká ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová.

K tomu Praha ve spolupráci s krajskou hygienou operativně zřizuje také novou funkci ombudsmana trasování. Smyslem zřízení pozice ombudsmana je posílit důvěru Pražanů v trasování. Ve společnosti stále převládá pocit, že „trasování nefunguje“ a „hygiena nestíhá“. Jak ale ukazují data z monitoringu trasování, není tomu tak – 85 % z pozitivně testovaných občanů kontaktuje hygiena do 24 hodin, stejně tak 95 % jejich rizikových kontaktů.

Podle radní Mileny Johnové je pocit Pražanů, že trasování je nefunkční, jedním z důvodů, proč se systémem nespolupracují - a systém pak skutečně nefunguje. Zlepšení reputace trasování je proto v zájmu Pražanů a celé společnosti. Úkolem ombudsmana bude reagovat na stížnosti lidí, kteří nebyli včas, anebo správně kontaktováni call centrem hygieny. Na ombudsmana se mohou Pražané obracet prostřednictvím emailové adresy ombudsman.trasovani@praha.eu, na které budou moci nahlásit případy selhání systému trasování. Každý případ bude následně prošetřen.

„Nově zřizovaná funkce ombudsmana uvolní kapacity našich zaměstnanců pro trasování a pomůže veřejnosti vysvětlovat principy a metody práce hygieniků. V běžném provozu může docházet k některým nedorozuměním. Ombudsman trasování tak bezesporu přispěje ke zvýšení vzájemného porozumění mezi občany a hygieniky. Jeho hlavním posláním bude úsilí o zajištění bezproblémové komunikace mezi zúčastněnými stranami například při řešení obsáhlejších dotazů, stížností či žádostí nezávislou, klidnou a laikům srozumitelnou formou,“ doplňuje ředitelka Zdeňka Jágrová.

„Při současném nedostatku vakcín a převládnutí britské mutace je nyní je víc než kdy dřív potřeba se semknout a opatření společně dodržovat. Jen tak se nám podaří co nejdříve zlomit dramatický nárůst britské mutace koronaviru ve společnosti, protože opatření nastavená na původní virus prostě nestačí. Velmi bych chtěla poprosit všechny obyvatele hlavního města, aby brali vážně situaci, nechodili mezi lidi, pokud to není nutné, testovali se a spolupracovali s hygienou při trasování,“ uzavírá radní Milena Johnová.

 

Typ:

Ostatní

Platná od:

22.2.2021 18:19

Platná do:

22.2.2021 18:25

Adresa:

 

Publikováno 22.2.2021 18:21

Pro zobrazení na portále klikněte ZDE.

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor bezpečnosti
bezpecnost@praha.eu
bezpecnost.praha.eu
www.praha.eu

 

 

praha.eu

 
Datum vložení: 23. 2. 2021 9:12
Datum poslední aktualizace: 23. 2. 2021 9:21
Autor: Hana Karasová

Zprávy

Zasedání 15. 4. 2024

Zasedání plánované na pondělí 15. 4. 2024
se uskuteční
v náhradním termínu

v pondělí 29. 4. 2024

Benický Dostavník

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pražský okruh

Zajímá Vás, jak bude vypadat připravovaný obchvat Prahy od D1 až po Běchovice?

Pusťte si video zde


nahoru