Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městská část Praha - Benice
MČ Praha- Benice

Pěstounská péče

Pěstounská péče – základní informace

V ČR žije stále velké množství dětí v ústavních zařízeních. Tendence změnit tento trend jsou z nových zákonných úprav zřejmé. Bohužel je velmi těžké vyřešit situaci konkrétních dětí jinak, když pro ně nemáme jiné řešení, a  jejich rodiče se o ně nemohou, nechtějí nebo neumějí postarat, krátkodobě nebo i dlouhodobě. 

Jednou z forem náhradní rodinné péče pro tyto děti je pěstounská péče tzv. dlouhodobá, která umožňuje žít dětem v náhradní rodině dlouhodobě, případně až do jejich dospělosti. Existuje i druhá forma pěstounské péče, tzv. na  řechodnou dobu, kdy je dítě pěstounem přijato na maximální dobu jednoho roku. Je vhodná například pro děti, které se budou brzy moci vrátit do své rodiny, nebo naopak, které se do své rodiny nevrátí a budou  svojeny, případně pro děti, které se ocitnou jinak v krizové situaci. 

Od pěstouna se očekává, že bude  espektovat vztah dítěte k jeho vlastní rodině a chápat, že náhradním rodičem je po dobu, kdy svou úlohu vlastní rodina nezvládá pár měsíců, let nebo i celé dětství dítěte. 

Je vhodné, pokud pěstoun již má zkušenosti   výchovou vlastních dětí, které jsou již odrostlé. Pěstoun tak může využít nabité rodičovské dovednosti a má naplněné  vlastní rodičovské potřeby. 

Má-li již pěstoun vlastní větší děti, a cítí-li se být dostatečně silný, k tomu, aby využil své rodičovské dovednosti pro další dítě, ale netroufá si již na dlouhodobou náhradní péči o malé dítě s perspektivou potřeby péče až do dospělosti, může se stát pěstounem i staršího dítěte, případně pěstounem na přechodnou dobu. 

Pěstounství někdy vyžaduje výrazné omezení pracovních aktivit pěstouna, nebo dokonce jejich úplné zanechání v zájmu přijatého dítěte. U pěstounů na přechodnou dobu se očekává, že budou vnímat pěstounství jako svou hlavní profesi. 

Pěstounem se mohou stát nejen manželé, ale i nesezdaní partneři či jednotlivci. Pokud má pěstoun vlastní děti, je nutné je na příchod nového člena rodiny přiměřeně věku  připravit. Pěstounství je náročná profese, při níž je velmi prospěšné, pokud pěstoun má podporu i své vlastní širší rodiny. 

Pro pěstounství není podstatné, jaké má člověk vzdělání či profesi, důležité jsou  sobnostní předpoklady, zejména psychická odolnost a schopnost empatie. Je nutné konstatovat, že děti, které potřebují péči pěstouna, častokrát prošly nejrůznějšími složitými životními zkušenostmi. Jejich rodiče v péči   děti selhali například z důvodů alkoholové nebo drogové závislosti, pro nízký věk, obtížnou sociální situaci, těžké onemocnění, včetně duševních, často sami nezažili dětství ve fungující rodině. Pěstouny mohou potřebovat děti všeho věku, často i sourozenecké skupiny a děti s různými druhy handicapu. 

Pro všechny tyto děti je společné to, že jim naléhavě chybí spolehlivý, stabilní a bezpečný vztah s druhým člověkem, který mu  ude dobrým vychovatelem. To může mít za následek některé obtížné, neobvyklé, často i nežádoucí projevy v chování dítěte.

V tomto ohledu má pěstoun podporu jak státních institucí, tak i neziskových organizací. Na zmíněné organizace se může obrátit i člověk, který zatím možnost přijetí dítěte do rodiny jen zvažuje. 

Pěstounství je forma náhradní rodinné péče,  terá je finančně podporována státem, formou dávek v pěstounské péči, jimiž jsou přípěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek při ukončení pěstounské péče a příspěvek na zakoupení motorového vozidla. 

V případě Vašeho zájmu o bližší informace o pěstounství si můžete domluvit termín osobního jednání telefonicky či emailem u pracovnice zdejšího orgánu sociálně právní  chrany dětí,

Dany Křížové, tel. 271 071 883, email: dana.krizova@p22.mepnet.cz.

Dana Křížová, referentka OSPOD

Benice

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
2
14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Benický Dostavník

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pražský okruh

Zajímá Vás, jak bude vypadat připravovaný obchvat Prahy od D1 až po Běchovice?

Pusťte si video zde


nahoru