Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městská část Praha - Benice
MČ Praha- Benice

Třídění odpadu

Ptáte se proč třídit odpad? Je to jednoduché a prosté – abychom časem neměli odpad všude kolem sebe. Existují tři hlavní zásady při nakládání s odpadem:

  • již při nákupu uvažujte kolik odpadu zbyde až výrobek spotřebujete
  • třiďte odpad aby byla zajištěna jeho recyklace
  • teprve to co nelze recyklovat putuje na skládku

Značky na obalech

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru (Jak třídit) máme obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:

Značky na obalech
zn.papír vlnitá lepenka, hladká lepenka, papír
zn sklo bílé, zelené a hnědé sklo
zn ocel ocel, hliník, dřevo
zn plast polyethylentereftalár, polyetylén (lineární, rozvětvený), polypropylén, polystyrén
zn kombinovaný obal kombinovaný obal – vyrobený z více materiálů, nápojový karton C/PAP 81 a 84 – kombinovaný obal s převahou papíru
cc postavička s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby
zn zelený bod zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!

Barevné kontejnery

Barevé kontejnery
Nádoba Patří do ní Nepatří do ní
papír
papír
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly mokrý, mastný, znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby
sklo
sklo
láhve od nápojů (nezapomeňte sejmout např. kovová víčka ze zavařovacích lahví), skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo – zelené kontejnery jsou na barevné sklo a bílé kontejnery na bílé sklo keramika, porcelán, autoskla, drátěné sklo a zrcadla
plasty
plasty
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

kovykov

patří do sběren a sběrných dvorů nebo do speciálních kontejnerů na kovové obaly, které nejsou moc rozšířené – mají barvu šedou nebo červenou a mohou se plést s kontejnery na drobný elektroodpad

nápojové kartónynápojové kartony

pokud je v místě kam odnášíte odpad oranžový kontejner obaly patří do něj, pokud ne pak do směšného odpadu

drobný elektroodpadkont-ele-nahled

slouží pro drobná elektrozařízení, baterie, mobilní telefony apod. lednička, televize, zářivky, pračky, … to vše patří do sběrného dvora

bioodpad

kont-bio-nahled

kontejnery na bioodpad jsou méně rozšířené či jsou jen sezónní záležitostí – např. v Praze si lze objednat speciální popelnici přímo na bioodpad

je určen na trávu, větve a bioodpad

komunální odpad, nebezpečný odpad, stavební suť a stavební materiály
sběrný dvůr kovy, kompostovatelný odpad, objemný odpad (nábytek, podlahové krytiny, pračky, sporáky), elektrotechnika (TV, rádia, PC, lednice, mikrovlnky), stavební suť, nebezpečné odpady (léky, výbojky, akumulátory, barvy, oleje)

Benice

Kalendář akcí

Benický Dostavník

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pražský okruh

Zajímá Vás, jak bude vypadat připravovaný obchvat Prahy od D1 až po Běchovice?

Pusťte si video zde


nahoru