Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městská část Praha - Benice
MČ Praha- Benice

Městská policie

Ostrahu v Benicích zajišťuje Městská policie sídlící v Uhříněvsi. Do Benic pravidelně denně zajíždí motorová hlídka a 1 – 2x týdně prochází hlídka pěšky. Případná protizákonná jednání (… hluk po 22 hodině, auta zaparkovaná v zeleni, průjezd nákladních vozidel po místních komunikacích, … ) hlaste přímo Městské policii na tel. 267 710 961.

Kdy volat tísňovou linku 156

 • rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství, nedovolený zábor veřejného prostranství, buzení veřejného pohoršení
 • prodej či podávání alkoholických nápojů mladistvým
 • narušování občanského soužití
 • drobné krádeže, úmyslné ničení či poškozování majetku
 • porušení zákazu vjezdu, zastavení, stání, stání na chodníku
 • výskyt či založení „černých skládek“ , výskyt vraků motorových vozidel
 • poškozování majetku formou „graffiti“
 • závady nebo havárie na veřejně prospěšných zařízeních (rozvody plynu, vody, elektřiny apod.)
 • při zjištění či páchání trestné činnosti
 • veškeré další skutečnosti, ve kterých lze spatřovat porušení obecně závazných právních předpisů

Komunikace pro neslyšící občany

 • faxem – odesláním zprávy na linku 156 – po přijetí faxové zprávy dostanete na váš fax informaci o přijetí (pouze pokud je zdárně odesláno číslo odesílatele)
 • textovou zprávou SMS – odesláním na číslo 724 003 333, vyrozumění odesílatele zprávy SMS je realizováno přes Internet, se zálohováním odeslaných zpráv

Benice

Zasedání 15. 4. 2024

Zasedání plánované na pondělí 15. 4. 2024
se uskuteční
v náhradním termínu

v pondělí 29. 4. 2024

Benický Dostavník

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pražský okruh

Zajímá Vás, jak bude vypadat připravovaný obchvat Prahy od D1 až po Běchovice?

Pusťte si video zde


nahoru