Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městská část Praha - Benice
MČ Praha- Benice

Pátek 13. je Dnem požární bezpečnosti, letos klademe důraz na hlásiče požáru

Aktuální informace: 11. 11. 2020

Pátek 13. vyhlašuje již tradičně Česká asociace hasičských důstojníků za Den požární bezpečnosti. Cílem této iniciativy je snaha vyvrátit pověru o nešťastném pátku třináctého, a proto právě tento den věnují hasiči již pravidelně ukázkám připravenosti na mimořádné události, preventivnímu působení na veřejnost a propagaci požární ochrany.

Den požární bezpečnosti bývá také tradičně dnem, kdy se veřejnosti otevírají hasičské stanice a pořádá se řada akcí pro děti. Z důvodu epidemie COVID 19 jsou ale naše stanice letos zavřené. Děkujeme všem za pochopení a budeme se těšit na setkání v příštím roce.

Každoročně je Den požární bezpečnosti zaměřen na nějaké konkrétní téma. V letošním roce je pozornost věnována významu požárně bezpečnostních zařízení, konkr. autonomnímu hlásiči požáru. A co si pod pojmem požárně bezpečnostní zařízení představit? V praxi se jedná o poměrně širokou skupinu zařízení, která mají za úkol chránit životy a zdraví osob a také majetek při požáru. Jsou to zařízení, která

  • včas signalizují požár - autonomní hlásiče požáru, elektrická požární signalizace,
  • pomáhají rychlé a bezpečné evakuaci osob - evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzový zvukový systém, evakuační rozhlas, funkční vybavení dveří (např. paniková madla),
  • brání šíření požáru - požární dveře, požární klapky nebo systémy zvyšující požární odolnost stavebních konstrukcí a také zařízení pro samotné hašení, například stabilní hasicí zařízení, vnitřní a vnější zdroje požární vody (často nazývané hydranty) apod.

V běžném životě můžete vidět tato zařízení nejčastěji v nákupních centrech, ve sportovních halách, kinech, divadlech, tedy tam, kde dochází k velké koncentraci osob. Povinnost instalace těchto zařízení je dána zákonem a hasiči takové prostory pravidelně kontrolují.

V domácnostech - rodinných domech nebo bytech, platí povinnost vybavit prostory autonomním hlásičem požáru v objektech postavených či rekonstruovaných po 1. červenci 2008. V ostatních případech je instalace hlásiče nepovinná, ale hasiči ji velmi doporučují.

Statistika požárů ukazuje, jak důležité je vybavení domácnosti autonomními hlásiči požáru. Statistické údaje jednoznačně dokládají, že zejména požáry v domácnostech mívají nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun. Pokud se podíváme na loňský rok, pak při více než 5 000 požárech v domácnostech zemřelo 66 lidí a 778 se jich zranilo.

Ze zkušeností hasičů plyne, že právě včasné zjištění vzniklého požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů. Hlásiče požáru tak výrazně zvyšují šance na přežití. Nebezpečí hrozí zejména v noci, kdy lidé spí, a nejsou tak schopni požár včas zpozorovat. Většina obětí požárů neuhoří, ale zemře v důsledku nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Kouř je rychlejší a tišší než oheň a i malý požár dokáže po pár minutách zaplnit byt vysoce toxickými zplodinami, které již při několika vdechnutích mohou způsobit smrt člověka.

Z uvedeného vyplývá, že autonomní hlásiče požáru mohou zachránit mnoho lidských životů. Jejich cena se pohybuje od cca 150 Kč až do několika tisíc korun. Záleží na tom, o jak komplexní zařízení jde. Jestli detekuje kouř, zvýšení teploty v prostředí nebo hořlavé plyny, či je součástí zabezpečovacích systémů. Ale i základní provedení je z hlediska bezpečnosti dostačující. Hlásič kupujte vždy s českým návodem a certifikací.

Z technického hlediska je autonomní hlásič požáru jednoduché zařízení, které obsahuje v jedné krabičce všechny komponenty potřebné pro spolehlivou detekci projevů vzniklého požáru a komponenty potřebné pro vyvolání poplachu. Čidla tohoto zařízení dokáží požár včas detekovat a silným akustickým signálem na něj upozorní uživatele domácnosti. Ti tak mohou včas nebezpečí zlikvidovat již v zárodku či ohrožený prostor včas opustit a přivolat hasiče. Autonomní hlásiče požáru jsou napájeny běžnou (zpravidla tužkovou či 9V) baterií. Jejich namontování dle přiloženého návodu nezabere víc než pár minut.

Majitelé rodinných domů jsou povinni mít kromě hlásiče požáru také přenosný hasicí přístroj. V bytových domech se povinnost přenosného hasicího přístroje vztahuje pouze na společné prostory. Optimální je univerzální přenosný hasicí přístroj (např. práškový), který lze použít i na zařízení pod napětím do 1000V. Nejmenší požadovaná hasicí schopnost pro rodinné domy je 34A (v případě, že máte i garáž, tak s minimální hasicí schopností 34A/183B), tedy obvykle šestikilová náplň prášku. Hasicí přístroj kupujte vždy pouze u odborníků. Jeho cena se pohybuje od ca 700 do 1000 Kč. Při použití se vždy držte návodu, který by měl být na štítku každého přístroje.

Přenosný hasicí přístroj je také třeba pravidelně udržovat. Předpisy určují každoroční prohlídku provozuschopnosti na místě a jednou za pět let náročnější periodickou zkoušku, na kterou je nutné přístroj odvézt. Vše může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací a dokladem opravňujícím k uvedeným činnostem. Klasické hasicí přístroje mají životnost 20 let, po této době je třeba je vyměnit.

Pokud v objektu dojde k požáru, jeho rozsah a následky jsou zásadně ovlivněny nejenom samotnou připraveností objektu na vznik a následný rozvoj požáru, ale také naší připraveností osobní. Pro přežití člověka po vzniku požáru je důležitých prvních pět minut.  Jak bychom se tedy měli správně zachovat?

Co dělat v prvních pěti minutách po vzniku požáru?

Nejdříve chraňte své životy, teprve potom majetek. Zachovejte chladnou hlavu.

  1. Pokud to situace dovolí, snažte se o prvotní hasební zásah – hasicím přístrojem, vodou, hasicím sprejem apod. Oheň vám však nesmí zatarasit únikovou cestu!
  2. Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou látkou (stačí kapesník).
  3. Pokud je požár většího rozsahu, zachraňte „pouze“ své životy a okamžitě oznamte událost na tísňovou linku hasičů 150 nebo 112. Jednoduše uveďte, co se kde stalo, své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte pokyny operátora tísňové linky.

Přejeme vám, ať je pro vás pátek 13. šťastným dnem a ať, také díky dobré prevenci, nikdy pomoc hasičů nepotřebujete.

https://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx

Příloha: leták Jak se efektivně chránit před požárem

Zdroj: HZS Praha

Typ:

Ostatní

Platná od:

12.11.2020 08:35

Platná do:

13.11.2020 08:00

Adresa:

 

Publikováno 12.11.2020 08:40

Pro zobrazení na portále klikněte ZDE.

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor bezpečnosti
bezpecnost@praha.eu
bezpecnost.praha.eu
www.praha.eu

 

 

praha.eu

 
Datum vložení: 12. 11. 2020 9:28
Datum poslední aktualizace: 12. 11. 2020 9:29
Autor: Hana Karasová

Zprávy

Kalendář akcí

Benický Dostavník

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pražský okruh

Zajímá Vás, jak bude vypadat připravovaný obchvat Prahy od D1 až po Běchovice?

Pusťte si video zde


nahoru