Navigace

Obsah

Úřední deska

Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna na budově Městské části Praha - Benice na adrese Květnového povstání 21, Praha 10 -Benice.

Elektronická úřední deska vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. Správnímu řádu a je shodná svým obsahem fyzické úřední desce. 

Na úřední desce obce jsou zveřejněny dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po sejmutí se dokumenty přesouvají do archivu dokumentů.


Dokumenty vydané MČ Praha - Benice

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zápis z 17. zasedání ZMČ Praha-Benice 17.09.2021 04.10.2021
Usnesení 85/17/2021 - Smlouvy o spolupráci 17.09.2021 04.10.2021
Usnesení 86/17/2021 - Vyjádření ke kupní smlouvě na převod komunikací 17.09.2021 04.10.2021
Usnesení 87/17/2021 - Vyjádření ke kupní smlouvě na nákup pozemků parc. č. 143/2 a 143/3 17.09.2021 04.10.2021
Usnesení 88/17/2021 - Vyjádření ke kupní smlouvě na nákup budovy na pozemku parc. č. 143/2 17.09.2021 04.10.2021
Usnesení 89/17/2021 - Vyjádření k PD na přístavbu RD na pozemku parc. č. 220/3 17.09.2021 04.10.2021
Usnesení 90/17/2021 - Vyjádření k PD na stavbu rodinného dvojdomu na pozemcích parc. č. 95 a 96 17.09.2021 04.10.2021
Usnesení 91/17/2021 - Vyjádření k pracovnímu úvazku 17.09.2021 04.10.2021
Usnesení 92/17/2021 - Pověření k úpravě rozpočtové skladby 17.09.2021 04.10.2021
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK 25.08.2021 11.10.2021
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 24.08.2021 11.10.2021
Upozornění pro voliče 24.08.2021 11.10.2021
Usnesení 82/16/2021 A - Závěrečný účet hospodaření za rok 2020 22.06.2021 30.06.2022
Usnesení 82/16/2021 - Závěrečný účet hospodaření za rok 2020 - návrh 04.06.2021 30.06.2022
Usnesení 81/15/2021 - Rozpočtové opatření č. 2/2021 11.05.2021 31.05.2022
Usnesení 70/14/2021 - Rozpočet pro r. 2021 - HČ, VČ, Střednědobý výhled 09.03.2021 31.03.2022
Usnesení 71/14/2021 - Rozpočtové opatření č. 1/2021 09.03.2021 31.03.2022

Dokumenty vydané Magistrátem HMP