Navigace

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Pořízení kopie formát A4 – černobílé             4 Kč za 1 stranu
Pořízení kopie formát A4 – barevné             17 Kč za 1 stranu
Pořízení kopie formát A3 – černobílé             8 Kč za 1 stranu
Pořízení kopie formát A3 – barevné             55 Kč za 1 stranu (zajišťováno externě)

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, činí náklady za každou celou hodinu práce
                                                                            280 Kč

Při uložení dokumentů na flash disk se připočítává cena za pořízení úložné jednotky.

Náklady na poštovní služby se účtují dle platných tarifů České pošty.

Vypočtená částka je splatná před zahájením prací.