Navigace

Obsah

Agendy úřadu


Přijímá žádosti, návrhy, oznámení

Návrhy na vyhlášení místního referenda, oznámení o shromáždění, přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu, žádosti o kácení dřevin, žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu

Pronajímá

Bytové a nebytové prostory, hrobová místa, inzertní plochy

Vybírá poplatky

Nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce, za rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze psů, za pronájem hrobového místa

Vydává

Platební výměry na neuhrazené místní poplatky, řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem

Ostatní

Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci – o číslování budov (tedy o číslech popisných, orientačních a evidenčních) rozhoduje hlavní město – dle § 14 odst. 5 zákona č. 131/2000 Sb., Zákon o hl. m. Praze. Dle téhož zákona § 14 odts. 8 je hlavní město Praha povinno vést evidenci a agendy spojené s přidělováním čísel budovám, magistrát hl. m. Prahy přiděluje čísla na celém k.ú. Prahy od 12.11.2000, vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha