Navigace

Obsah

Městská policie

Ostrahu v Benicích zajišťuje Městská policie sídlící v Uhříněvsi. Do Benic pravidelně denně zajíždí motorová hlídka a 1 – 2x týdně prochází hlídka pěšky. Případná protizákonná jednání (… hluk po 22 hodině, auta zaparkovaná v zeleni, průjezd nákladních vozidel po místních komunikacích, … ) hlaste přímo Městské policii na tel. 267 710 961.
 

Kdy volat tísňovou linku 156

 

Komunikace pro neslyšící občany